Το περιοδικό e-Άλληλον υποστηρίζει τις δράσεις, τις αξίες και το όραμα της ΑΛΛΗΛΟΝ. Είναι το προϊόν της εργασίας της εκδοτικής ομάδας, σε συνδυασμό με δικά σας άρθρα (Μεντόρων, Τοπικών Συντονιστών, Μελών και φίλων της ΑΛΛΗΛΟΝ).

Για το κάθε τεύχος, επιλέγεται ένα θέμα κεντρικό για το μέλλον της παγκόσμιας και της Ελληνικής οικονομίας και για το επαγγελματικό μέλλον των νέων μας. Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα και προωθεί έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τις εξελίξεις, προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργούνται καθώς και από το πώς μπορούν οι νέοι μας και η χώρα μας να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξελίξεις αυτές.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα μας τα τεύχη, τις αντίστοιχες αναφορές σε όσους βοήθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα θέματα για τα επόμενα τεύχη, καθώς κι οδηγίες, αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στην αρθρογράφηση ή/και στην εκδοτική ομάδα.

Γίνετε αρθρογράφος

1. Για γενικά θέματα που σας ενδιαφέρουν, συμπληρώστε το προφίλ σας. Αν έχετε ερωτήσεις:

2. Αν έχετε συγκεκριμένο τίτλο άρθρου, υποβάλετε online την πρότασή σας:

3. Για να υποβάλλετε το πλήρες άρθρο σας, κατεβάστε την φόρμα Word:

Όλα τα Τεύχη

Επόμενα Τεύχη

Αρθρογράφοι και Προσκεκλημένοι Εκδότες

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ο βασικός στόχος του κάθε τεύχους του τριμηνιαίου περιοδικού μας είναι να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση, ανάλυση και κατανόηση των εξελίξεων, προοπτικών και δυνατοτήτων που δημιουργούνται σχετικά με το κάθε επιλεγμένο θέμα, με έμφαση στο πώς μπορούν οι νέοι μας, η χώρα μας και ο ευρύτερος ελληνισμός να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο.

Η ΆΛΛΗΛΟΝ και το περιοδικό της υποστηρίζουν τις προσπάθειες των μελών της να προετοιμαστούν ατομικά όσο καλύτερα γίνεται για τις δυσκολίες και τον ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσουν στις επαγγελματικές τους προσπάθειες και για την νέα οικονομία που αναδύεται ταχύτατα αποκτώντας, μεταξύ άλλων, δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες. Δίδεται βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των επαγγελματικών προσπαθειών των νέων της Ελλάδας.

Όσον αφορά την Ελληνική οικονομία και τον ευρύτερο ελληνισμό, μας ενδιαφέρουν άρθρα για θέματα που επηρεάζουν το μέλλον της Ελλάδας, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, τις νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ικανότητα της χώρας να ξεπεράσει την κρίση και να δημιουργήσει τις συνθήκες για το απαραίτητο άλμα προς τα εμπρός. Οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία είναι καθοριστικοί παράγοντες για το μέλλον. Η ανάπτυξή τους από τα πανεπιστήμια και σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και η ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία είναι κεντρικό κομμάτι αυτών των προβληματισμών και κεντρικό μέρος των θεματικών προτεραιοτήτων του περιοδικού. Ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να έχει πελώριο ρόλο στην προσπάθεια της χώρας. Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία ενός αυξανόμενου ρεύματος επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα.

Συγχρόνως, το περιοδικό θα φιλοξενεί άρθρα και συζητήσεις που θα ενθαρρύνουν έναν ευρύτερο προβληματισμό. Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την στρατηγική εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση, καθώς και τις απαραίτητες αρχές και αξίες που προωθούν και διευκολύνουν την επίτευξη του σκοπού αυτού , όπως, ίσες ευκαιρίες, αξιοκρατία, διαφάνεια, κλπ. Η ΆΛΛΗΛΟΝ προωθεί ενεργά την δικτύωση, την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και στον παγκόσμιο ελληνισμό. Επίσης η ΑΛΛΗΛΟΝ υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης στην Ελλάδα μιας οικονομίας και κοινωνίας πιο αξιοκρατική, δίκαιη και πιο συνεκτική γύρω από τις βασικές της αξίες και από ένα ευρέως αποδεκτό όραμα για το μέλλον.

Έτσι, ευελπιστούμε ότι κάθε τεύχος του περιοδικού μας θα συμβάλλει:

1ον στις προσπάθειες των μελών μας και ιδίως των νέων μας που αγωνίζονται για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον,

2ον, στις προσπάθειες της χώρας μας για έξοδο από την κρίση με ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός και

3ον, στην ενδυνάμωση του παγκόσμιου ελληνισμού με μεγαλύτερη δικτύωση, αλληλεγγύη, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη κυρίως στον επαγγελματικό τομέα και κυρίως υπέρ των νέων μας, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (κείμενο του άρθρου)

Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του συγγραφέα, ωστόσο αναμένουμε δομημένα επιχειρήματα και συγκριτικές αναλύσεις, που θα βοηθήσουν να προσεγγίσουμε το θέμα σφαιρικά. Αναφέρουμε γεγονότα, γνώσεις, εμπειρίες, παραδείγματα, ενδεχόμενους κινδύνους και πιθανά οφέλη και τις προϋποθέσεις για να συμβούν.

Αποτελεί προυπόθεση για την δημοσίευση άρθρων, να είναι ο αρθρογράφος γραμμένος στην ιστοσελίδα της ΑΛΛΗΛΟΝ σαν μέντορας ή απλό μέλος. Η εγγραφή δεν έχει κανένα κόστος, δεν δημιουργεί καμία άλλη υποχρέωση και αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη υποστήριξης των στόχων της ΑΛΛΗΛΟΝ. Αν ζητηθεί κάποια εξαίρεση, είναι δυνατόν να εγκριθεί ανά περίπτωση από την εκδοτική ομάδα.

Σκοπός της ΆΛΛΗΛΟΝ και των άρθρων του διαδικτυακού περιοδικού e-Άλληλον, είναι να διευρύνουμε τους γνωστικούς και εμπειρικούς ορίζοντες των αναγνωστών, ώστε να βρουν τον δρόμο, που θα τους επιτρέψει να είναι ευέλικτοι και χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο. Ο κόσμος και το περιβάλλον του αλλάζουν γρήγορα, συνεπώς, οι καταστάσεις είναι συχνά ρευστές και έχουν συγχρόνως θετικές και αρνητικές πλευρές.

Ο αρθρογράφος θα πρέπει να αποσκοπεί, σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 1. στην καλύτερη κατανόηση των σχετικών εξελίξεων διεθνώς, ή στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες όπου υπάρχει ελληνισμός. Αυτό μπορεί να γίνεται με επιχειρήματα ή με παρουσίαση συγκεκριμένων εμπειριών,
 2. στην ανάδειξη των μέτρων και πρωτοβουλιών δημόσιας πολιτικής που απαιτούνται για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας,
 3. στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών που μπορούν να προωθήσουν και ενθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα κυρίως των νέων, την καινοτομία και την αναβάθμιση του τεχνολογικού επιπέδου της ελληνικής οικονομίας και κυρίως βιομηχανίας,
 4. στον επαγγελματικό προσανατολισμό, κυρίως των νέων πτυχιούχων, επαγγελματιών, ερευνητών και επιχειρηματιών, και
 5. στην ενθάρρυνση και ενημέρωσής τους για τις προοπτικές επιστροφής τους στην Ελλάδα

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Συμβουλευτείτε το εκδοτικό πρόγραμμα του περιοδικού στην σελίδα αυτή όπου θα βρείτε μέχρι τρία επόμενα τεύχη με εκδοτικά σημειώματα και τα άλλα θέματα του περιοδικού για τα επόμενα τεύχη. 2. Συμβουλευτείτε εδώ τo εκδοτικό σημείωμα του τεύχους για τις λεπτομέρειες και ημερομηνίες της διαδικασίας υποβολής.

3. Υποβάλλετε την “Αίτηση έγκρισης Τίτλου και περίληψης άρθρου” που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας εδώ ή στείλτε μας ένα σύντομο μήνυμα στο periodiko@allilonnet.gr για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας να αρθρογραφήσετε, μαζί με στοιχεία για το θέμα και τα βασικά σημεία του άρθρου σας.

4. Θα σας ζητηθεί σε εύθετο χρόνο να μας στείλετε το ολοκληρωμένο άρθρο σας συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα υποβολής άρθρου.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

Δεχόμαστε άρθρα γραμμένα στα ελληνικά και δευτερευόντως στα αγγλικά και στα γαλλικά. Τα άρθρα πρέπει να είναι 2-4 σελίδες A4, μέχρι 1.700 λέξεις, εξαιρουμένων των υποσημειώσεων. Συμπεριλάβετε μόνο βασικές πηγές και βιβλιογραφικές αναφορές. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές να είναι μόνο στο τέλος του κειμένου του άρθρου (όχι στην κάθε σελίδα). Κατά προτίμηση τα κείμενα να είναι σε γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12. Δεν χρειάζονται άλλες γραφιστικές/στιλιστικές παρεμβάσεις στα κείμενά σας.

Ε. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Το περιεχόμενο των άρθρων πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην ήταν μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Μην υποβάλετε άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση αλλού. Η δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό e-Άλληλον δεν αποκλείει ούτε προδικάζει την επόμενη (ανα)δημοσίευσή του σε άλλο περιοδικό. Ζητούμε οποιοδήποτε άρθρο που δημοσιεύεται αλλού αργότερα να περιλαμβάνει αναφορά στο περιοδικό e-Άλληλον.

Ρόλος Προσκεκλημένου Εκδότη ειδικού θεματικού τεύχους ή θεματικού ένθετου

Τα Ειδικά Θεματικά τεύχη ή τα θεματικά ένθετα (για χάριν ευκολίας “ένθετα” στην συνέχεια) τελούν υπό την επίβλεψη του Προσκεκλημένου Εκδότη ο οποίος προσκαλεί εξειδικευμένους αρθρογράφους να συνεισφέρουν άρθρα σε θεματικές εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης τους και σύμφωνα με τις προτεραιότητες και την θεματολογία του περιοδικού.

Προετοιμασία πρότασης εκδοτικού σημειώματος για το ένθετο

Ο Προσκεκλημένος Εκδότης σε συνεργασία με τον Αρχισυντάκτη ολοκληρώνουν το εκδοτικό σημείωμα του ένθετου. Η πρόταση θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ενδεικτικός τίτλος για το ειδικό θεματικό τεύχος
 • Συνοπτική περιγραφή των βασικών θεμάτων ή στόχων του ένθετου
 • Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
 • Πιθανή λίστα συγγραφέων για το ένθετο

Το Εκδοτικό Σημείωμα το λαβαίνει και το ολοκληρώνει ο Εκδότης. Το υπογράφουν ο Εκδότης, ο Προσκεκλημένος Εκδότης και ο Αρχισυντάκτης.

Ενθαρρύνουμε τους Προσκεκλημένους Εκδότες να συμπεριλάβουν αρθρογράφους και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, αλλά και αρθρογράφους διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών. Ενθαρρύνουμε την παράθεση διαφορετικών απόψεων, αρκεί να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, ώστε να βοηθήσουμε το ευρύ κοινό να εμβαθύνει στο Ειδικό Θεματικό αντικείμενο και με τον τρόπο αυτό να ενθαρρύνουμε συζητήσεις και συνεργασίες σε αυτά τα σημαντικά θέματα.

Ο προσκεκλημένος εκδότης θα μπορεί να δημοσιεύσει σε μορφή εισαγωγής μια παρουσίαση του ένθετου για το οποίο εργάστηκε. Μπορεί βέβαια να γράψει και ο ίδιος ένα άλλο άρθρο, αν το επιθυμεί.

 1. Αναζήτηση άρθρων

Οι υπάρχοντες μέντορες και μέλη της ΑΛΛΗΛΟΝ που επιθυμούν να γίνουν αρθρογράφοι για το συγκεκριμένο θέμα έχουν προτεραιότητα. Οι Προσκεκλημένοι Εκδότες ενθαρρύνονται να προωθήσουν το εκδοτικό σημείωμα του ειδικού θεματικού τεύχους ή ενθέτου, στα επαγγελματικά και προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να επικοινωνήσουν προσωπικά με αρθρογράφους που είναι εμπειρογνώμονες στην θεματική αυτή περιοχή για να τους ζητήσουν υποβολή άρθρων. Η επικοινωνία με πιθανούς αρθρογράφους γίνεται με πλήρη διαφάνεια μεταξύ του εκδότη, του αρχισυντάκτη , του προσκεκλημένου εκδότη και των άλλων υπευθύνων του περιοδικού. Οι αρθρογράφοι θα πρέπει να είναι ή να γίνουν μέλη της ΑΛΛΗΛΟΝ.

 1. Διαδικασία έγκρισης άρθρων

Η υποβολή και ο έλεγχος των άρθρων γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες του περιοδικού e-Άλληλον. Ο Προσκεκλημένος Εκδότης και ο αρχισυντάκτης εξετάζουν προσεχτικά τα εισερχόμενα άρθρα και, σε συνεννόηση με τον εκδότη, δίνουν έγκαιρα την ανάλογη συνέχεια, με τρεις βασικές επιλογές: είτε έγκριση επεξεργασίας και δημοσίευσης, είτε παρατηρήσεις και βελτιώσεις, είτε απόρριψη της δημοσίευσης .