Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α17: Ο Δυτικός Κόσμος και οι Γεωπολιτικές Ισορροπίες της ευρύτερης Α. Μεσογείου

Μία ματιά στην ασταθή εικόνα της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τη δράση των Δυτικών Δυνάμεων.