Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α9: Youthmakers Hub: From volunteerism to entrepreneurship

Η νέα επιχειρηματικότητα, μέσα από τη ματιά νέων ανθρώπων και πως μπορείς να κάνεις τη διαφορά μέσα από το δικό τους δίκτυο.