Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α16: No energy transition without high voltage overhead lines

Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται και μία ανάλογη ανάπτυξη στις ηλεκτρικές υποδομές.