Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α6: Walking the talk of post-covid entrepreneurialism in Brazil: A Greek’s journey

Ένα άρθρο για τη Βραζιλία της μετά-Covid εποχής και των οικονομικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ειδικά για τους νέους, που μπορούν να εκμεταλλευτούν.