Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α11: Ten rules for the Gig economy

Η μετά-τον-Covid-εποχή στην αγορά εργασίας και η εμφάνιση του όρου "Gig Economy".