Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α8: Ετερόφωτοι ή Αυτόφωτοι;

Το προσωπικό ταξίδι του καθένα προς την διαμόρφωση του χαρακτήρα του.