Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α6: Πώς μπορεί η νευροβιολογία να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε σε έναν κόσμο VUCA;

Ο όρος VUCA, ο οποίος πηγάζει μέσα από τη σύγχρονη και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, και τον τρόπο που η νευροβιολογία συνδράμει στην αντιμετώπιση του.