Τ5: Καινοτομία, Α18: Τεχνητή Νοημοσύνη

Πως μπορεί η τεχνητη νοημοσύνη να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα και ποιος ο ρόλος του Elevate Greece.