Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α2: «Έξυπνες» διαδικασίες αυτόματου ελέγχου συμβάσεων

Η χρήση των ψηφιακών μέσων για τη διαχείριση νομικών και γραφειοκρατικών εγγράφων και το έργο της Cognitiv+.