Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α2: Η δημοσιογραφία στον 21ο αιώνα

Το σκιαγράφημα του μελλοντικού δημοσιογράφου, μεεπίκεντρο τη νέα γενιά.