Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α9: Ομιλία στο ΝΑΤΟ

Το κειμενό από την ομιλία στο ΝΑΤΟ το Νοέμβριο του 2019.