Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α12: Θέτοντας στόχους S.M.A.R.T-V ή αλλιώς στόχους με αξίες

Στόχοι και αξίες, όπως και την αποδοτική πρακτική της εφαρμογής S.M.A.R.T-V, τόσο στην προσωπική, όσο και στην εταιρική ανάπτυξη.