Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α3: Open-Source Intelligence and how to assist law enforcement agencies with ongoing investigations

Ο κόσμος του Open-source intelligence, η χρησιμότητα του, αλλά και οι παγίδες που κρύβει.