Τ5: Καινοτομία, Α9: Η πατέντα του start upper

Συμβουλές για την κατοχύρωση μίας πατέντας και της δραστηριότητας ενός start upper.