Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α7: Ανακαλύπτοντας τα μονοπάτια και τα κίνητρα του εθελοντισμού

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την συμμετοχή των ατόμων στον άτυπο και επίσημο εθελοντισμό.