Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α9: Αρμονία: Η ισόρροπη σωματική, ψυχική και πνευματική άσκηση: Η ουσία της παιδείας στην αρχαία ελληνική θεώρηση.

Η σημασία που έχει η υιοθέτηση της αρμονίας στον βίο του ατόμου για την ουσιαστική του σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ανέλιξης.