Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α4: Ομιλίες στην International Bank for Recon-struction & Development (IBRB) στα πλαίσια των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) Σεπτέμβριος 1957 & Οκτώβριος 1959

Μία σειρά από αλλόγλωσσα κείμενα με ελληνικές λέξεις, μέσα από ομιλίες του, κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 1957 και Οκτώβριο του 1959.