Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α13: Ex Libris | Δρ. Σπύρος Κιτσινέλης, συγγραφέας του βιβλίου”Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι πιστεύουν ανοησίες”

H απουσία ορθολογικής και κριτικής σκέψης που λείπει στη σύγχρονη "λογική" κοινωνία και τους λόγους που φέρουν αυτή την συναισθηματική και προληπτική οπτική στην καθημερινότητα μας.