Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α13: Γλωσσικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια προσωπική μαρτυρία για το τί σημαίνει στην πράξη «γηράσκω αεί διδασκόμενος».