Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α4: Ταξίδι προς την επιτυχία… ταξίδι αναζήτησης Γαλάζιων Ωκεανών

Στο τεύχος αυτό "ταξιδεύουμε" σε νέα μέρη και νέες εμπειρίες, ένα ταξίδι στον δικό μας "Γαλάζιο Ωκεανό". Τι θα χρειαστούμε, τι θα προσέξουμε και, τέλος, τι θα αποκομίσουμε.