Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α15: Η διαχρονική συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας στον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό

Η αξία και το βάρος που φέρει η παρουσία των αρχαίων ελληνικών τόσο στην εγχώρια, όσο και στην παγκόσμια σκηνή.