Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α11: Χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής: Η αξιοποίηση της Τρίτης Ηλικίας μέσω του Εθελοντισμού

Το πρόγραμμα «Ενεργοί Πάντα» από την Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Ινστιτούτο Ενεργών Πολιτών Ελλάδος.