Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α10: Η αναγκαιότητα εισαγωγής του εθελοντισμού στα Πανεπιστήμια

Το άρθρο επισημαίνει την ουσιώδη σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στα πανεπιστήμια, εξετάζοντας πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει την προσωπική ανάπτυξη, την ευημερία της κοινότητας και τη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.