Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α13: Ψηφιακός Ακτιβισμός

Μία νεανική ματιά πάνω στον ακτιβισμό και η ψηφιακή δράση των νέων για ένα καλύτερο αύριο.