Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α14: Εθελοντισμός και Περιβάλλον

Ποια είναι η δράση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού στην Ευρώπη και διεθνώς.