Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α6: Δεξιότητες: το μέλλον ή το αναμορφωμένο μέλλον

Η ανάγκη του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, το οποίο οφείλει να εισάγει στην εκπαίδευση τις έννοιες "ικανότητα" και "δεξιότητα", αλλά και πως μπορούμε από την μία έννοια να καταλήξουμε στην άλλη.