Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α9: Εθελοντισμός: μια γέφυρα μεταξύ των ατομικών συνεισφορών και της κοινωνικής συλλογικής ευημερίας με υπολογίσιμοοικονομικό αντίκτυπο

Το άρθρο αναφέρεται στις απτές και άυ- λες οικονομικές συνεισφορές του Εθελοντισμού, αναδεικνύοντας τους λόγους για τη στρατηγική του ενίσχυση εντός και εκτός Ελλάδας.