Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α2: Παιδεία στον 21ο αιώνα των νέων αντιλήψεων περί γνώσης, ηθικής και αισθητικής

Ο διαχρονικός ρόλος που έχει η εκπαίδευση σε μία κοινωνία, τις αλλαγές που επιφέρει και πως μας προσαρμόζει σε νέα δεδομένα, ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.