Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α8: Revolutionizing the Banking Sector: The Synergy of Deep technologies, Innovation and Upskilling

Η εξέλιξη του τραπεζικού τομέα, μέσω των νέων τεχνολογιών, σε όλα τα επίπεδα.