Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α7: Η αφήγηση της προσωπικής μου ιστορίας: Σενάριο ή μύθος;

Μία ερμηνεία, μέσα από προσωπικές της εμπειρίες, την εξέλιξη που φέρει ο άνθρωπος, ακολουθώντας τις ιστορίες του και το νόημα που δίνει σε αυτές.