Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α8: Επιστολή προς Ευρωπαίους πολιτικούς

Η επιστολή της από αγγλόγλωσσο κείμενο με ελληνικές λέξεις σε Ευρωπαίους πολιτικούς που εστάλησαν τον Ιούλιο του 2016.