Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α12: “Intelligent Cities Challenge – ICC” a milestone programme for the Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «100 Intelligent Cities Challenge» στην υπηρεσία του δήμου για την μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.