Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α10: Καινοτόμες και εξωστρεφείς δράσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Το άρθρο παρουσιάζει περιληπτικά δύο πρωτοβουλίες εξαιρετικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.