Τ1: Generation #ALLILON, Α12: Παγκόσμιες Δράσεις και Συνεργασίες

Όραμα, δράσεις και συνεργασίες του δικτύου της ΆΛΛΗΛΟΝ