Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α14: Ex Libris

Συνέντευξη του Παναγιώτη Λιαργκόβα, συγγραφέα του βιβλίου "Δέκα χρόνια κρίση, τρία μνημόνια και μια πανδημία".