Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α13: Ex Libris

Συνέντευξη της κας. Κλημεντίνης Διακομανώλης, συγγραφέας του βιβλίου "Fake News: Τι κάνει η Ευρώπη;"