Τ5: Καινοτομία, Α13: Η επιτυχία είναι ένα ολόκληρο ταξίδι

Συμβουλές για τον δρόμο προς την επιτυχία.