Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α4: Λαϊκός μύθος και κρίση μέσης ηλικίας

Το εμπόδιο της μέσης ηλικίας, μέσα από ιστορίες μυθοπλασίας, την οποία οφείλουμε να αποδεχόμαστε ως κάτι φυσικό που θα μας οδηγήσει στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη.