Τ5: Καινοτομία, Α6: Μία ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο ως καταλύτης της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας: η περίπτωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι βάσεις που διαμορφώνεται και εξελίσσεται η Καινοτομία στην χώρα, με κέντρο της συζητήσης να βρίσκεται η περίπτωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.