Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α13: Ο ρόλος της προσωπικής ανάπτυξης στην εργασιακή μας ευημερία

Μία οπτική πάνω στο ζήτημα της ανάπτυξης και εξέλιξης του εαυτού μας στο εταιρικό πλαίσιο συστήνοντας μας τον όρο "bliss".