Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α6: Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου για την ενίσχυση του Εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία

Το άρθρο αναδεικνύει το διαχρονικό και επίκαιρο χαρακτήρα του εθελοντισμού, τη θεσμική αξία του και τη σύνδεσή της με τις ευρωπαϊκές αρχές και τη στοχοθεσία για τη διεθνή ανάπτυξη.