Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α7: Swissnex, διπλωματία για την τεχνολογία και τεχνολογία για τη διπλωματία, ένα παράδειγμα προς μίμηση;

Το καινοτόμο σύστημα της Swissnex στην υπηρεία της διεθνής σκηνής και η δυναμικότητα του στην ελληνική διπλωματία.