Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α5: Κείμενα του Dr. John N. Kalaras: 1998 & Μάρτιος 2000

Μία σειρά από αλλόγλωσσα κείμενα με ελληνικές λέξεις, μέσα από ομιλίες του ατο Σικάγο και στο University of Indianapolis Athens.