Τ1: Generation #ALLILON, Α11: Το «ευτύχημα» του εθελοντισμού

Η σημασία, οι αξίες και η αποστολή του εθελοντισμού.