Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α11: Sustainable Development Projects of the Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands

Η δράση της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμδωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.