Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α10: Προς μια κοσμοπολίτικη επιχειρηματικότητα

Η δυναμική που παρουσιάζεται ανάμεσα σε ανθρώπους, όπου αλληλεπιδρούμε σε έναν παγκόσμιο ιστό (ή μάλλον ιστούς) και το πως εμφανίζεται το φαινόμενο του κοσμοπολιτισμού, μέσα σε αυτές τις σχέσεις.