Τ5: Καινοτομία, Α2: Θαλάσσια Εταιρική Διπλωματία: Ένα πρωτοποριακό εργαλείο διαχείρισης με προστιθέμενη αξία για τη ναυτιλία

Το φαινόμενο της Θαλάσσιας Εταιρικής Διπλωματίας και πως αυτή ενσωματώνεται στη διεθνή πραγματικότητα.