Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α2: Το έσχατον ημών προπύργιον

Ένα πολύ διαφορετικό και ενδιαφέρον κείμενο στην αρχαία ελληνική, παρουσιάζοντας τη σημασία που κατέχει η χρήση της αρχαίας ελληνικής στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και στους νέους.