Τ5: Καινοτομία, Α10: Υβριδικές Βιομηχανίες: Ανακαλύπτοντας νέες διεξόδους ανάπτυξης μέσω της Σύγκλισης

Η μέθοδος της «Σύγκλισης» και η επένδυση στην επιχειρηματική δρασητριότητα για την εξέλιξη μίας εταιρείας.